محفل انس با قرآن روستای ترشکیبان گیلانغرب


مراسم ‌محفل انس با قرآن ‌روستای ترشگیبان ‌باحضور امام جمعه محترم حاج‌‌ آقا خاص امیری و فرمانده محترم ‌ناحیه مقاومت ‌سپاه و دیگر مدیران محترم ادارات دولتی و باافطاری از مردم پذیرایی ‌گردید.